ของกลุ่ม ผู้นักพนันทุกคน ได้อย่างแท้จริง เช่นกันที่สามารถ นำไปใช้ในการ ลงทุนเพื่อสร้าง ผลกำไรค่า ตอบแทนได้ อย่างเต็มที่ ที่ไม่เสียส่วนแบ่ง แต่อย่างใด ที่เป็นโอกาส

ของกลุ่ม ผู้นักพนันทุกคน ได้อย่างแท้จริง เช่นกันที่สามารถ นำไปใช้ในการ ลงทุนเพื่อสร้าง ผลกำไรค่า ตอบแทนได้ อย่างเต็มที่ ที่ไม่เสียส่วนแบ่ง แต่อย่างใด ที่เป็นโอกาส